• : Function split() is deprecated in /home/kala7/public_html/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
  • : Function split() is deprecated in /home/kala7/public_html/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
  • : Function split() is deprecated in /home/kala7/public_html/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
  • : Function split() is deprecated in /home/kala7/public_html/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
  • : Function split() is deprecated in /home/kala7/public_html/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.
  • : Function split() is deprecated in /home/kala7/public_html/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 617.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

ಡಾ. ಎಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಲಾ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಿಆರ್‌ಟಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ
8ನೇ ಮೈಲಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ
ಆರ್‌ವಿಸಿಇ ಪೋಸ್ಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು 560 059
ಇ-ಮೇಲ್: mkrishna_murthy@hotmail.com, mkrishnamurthy1304@gmail.com